Ustawa za życiem – jakie zmiany?

dodany: autor: Agata Cygan-Kukla Komentarze 0
playgrounds-2

Ustawa „Za życiem” to wsparcie dla rodzin, w których na świat przychodzi dziecko z poważną, nieodwracalną wadą lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Jak się okazuje, realizacja programu wymaga nowelizacji niektórych istniejących już ustaw. Co dokładnie wymaga zmiany?

Założenia ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin pod nazwą „Za życiem” staraliśmy się przedstawić tutaj. Najogólniej mówiąc zakłada ona, że opisane na wstępie rodziny otrzymają od państwa jednorazowe świadczenie w kwocie 4 tys. zł oraz inne formy wsparcia (jak np. możliwość poszerzonej diagnostyki, rozbudowane poradnictwo czy pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń zdrowotnych). Program skłonił Radę Ministrów do nowelizacji niektórych ustaw, co ma ułatwić jego sprawną realizację. Przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Rozwój sieci mieszkań chronionych

W planach jest rozwinięcie sieci mieszkań chronionych, w tym wspieranych i treningowych. O co dokładnie chodzi? Osoby przebywające w tego rodzaju mieszkaniach pod okiem specjalistów przygotowują się do prowadzenia samodzielnego życia lub specjaliści pomagają im w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie chronione wspierane mają zapewniać usługi bytowe i pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym życiu, a także służących do realizacji kontaktów społecznych (takie mieszkania przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych fizycznie i z zaburzeniami psychicznymi oraz osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych). Mieszkania chronione treningowe mają zapewniać usługi bytowe oraz naukę samoobsługi i pełnienia ról społecznych, czyli – jak zostało wspomniane wyżej – naukę samodzielnego funkcjonowania. Przewidziane są dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy

Pomoc ma być skierowana do opiekunów osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy, którzy nie pobierają takich form wsparcia, jak świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy zasiłek dla opiekuna. W projekcie przewidziano m.in. korzystne warunki do zakładania przez nich działalności gospodarczej czy zachęcanie bezrobotnych do zakładania żłobków, klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych czy świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania. Co więcej, mówi się o zachęcaniu przedsiębiorców do zatrudniania właśnie opiekunów osób niepełnosprawnych.

Wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych w obowiązkach domowych

Projekt zakłada, że rodzina opiekująca się dzieckiem z niepełnosprawnością będzie mogła wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia w obowiązkach domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Należy zaznaczyć, że jest to forma wsparcia adresowana do opiekunów osób niepełnosprawnych, a więc nie będzie stanowić opieki nad osobą niepełnosprawną.

Ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych

Przewidziane są udogodnienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych. Maksymalną wartość środków, jaką będzie można otrzymać na założenie lub przystąpienie do takiej spółdzielni zwiększono do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze

Ich zadaniem ma być wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych – od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością przynajmniej do czasu podjęcia nauki szkolnej.

Pomoc dla asystentów rodziny

Asystenci rodziny mają otrzymać wsparcie w przygotowaniu do pełnienia funkcji koordynatora poradnictwa dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami lub spodziewających się przyjścia na świat chorego lub niepełnosprawnego dziecka. Asystenci rodziny to swego rodzaju przewodnicy po systemie wsparcia, zatrudniani przez ośrodek pomocy społecznej – ich zadaniem ma być koordynowanie dostępnej pomocy, a nawet działanie w imieniu rodziców na podstawie ich upoważnienia.

Ze strony mpips.gov.pl dowiadujemy się, że przyjęty przez  Radę Ministrów projekt ustawy dotyczącej Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” został skierowany do Parlamentu, gdzie będą się toczyły dalsze prace nad proponowanymi rozwiązaniami.

Twoja ocena: 12345
Loading...Loading...

Pozostałe artykuły w kategorii: ABC płodności

zobacz wszystkie artykuły w tej kategorii

Nikt jeszcze nie skomentował artykułu. Bądź pierwszy!

Serwis Staraniowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Pomóż nam rozwinąć portal Wyraź opinię, zasugeruj poprawki