Mój blog

O wszystkim - o ciąży

Różne aspekty ciąży - Sprzęt medyczny w służbie człowiekowi

Nowe osiągnięcia w udoskonalenia technologii stołu operacyjnego

dodany: autor: maciwjus777 Komentarze: 0

Nowe osiągnięcia w udoskonalenia technologii stołu operacyjnego

Ostatnie postępy technologiczne w dziedzinie obrazowania i oprzyrządowania chirurgicznego usprawniły proces operacyjny. Procedury chirurgiczne przyszłości staną się szybsze, bezpieczniejsze i mniej stresujące. Podczas opracowywania stołów operacyjnych z funkcjami, które można uznać za nowatorskie, podstawowe wymagania dotyczące obecnej generacji stołów chirurgicznych stale rosną. Oprócz ewolucji procedur od inwazyjnych do nieinwazyjnych, które wymagają dmiennej pozycji pacjentów , wymagania zależą także od czynników ludzkich, takich jak pacjenci wyżsi i ciężsi. Wszystkie nowe innowacje technologiczne mają na celu ten sam cel – lepszą opiekę nad pacjentem.

Więcej operacji jest wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych niż kiedykolwiek
wcześniej. W miarę jak coraz bardziej skomplikowane procedury docierają do ambulatoryjnych sal operacyjnych , potrzeba stołów chirurgicznych do obsługi różnych procedur / pozycji staje się teraz ważniejsza niż kiedykolwiek. W tym ciągle zmieniającym się świecie procedur i ustawień chirurgicznych, obecna technologia stołu chirurgicznego ewoluuje w celu zaspokojenia zidentyfikowanych dzisiaj potrzeb – i przewidywania procedur jutra.

Dodaj komentarz