Poronienie – prawa rodziców i obowiązki personelu medycznego

dodany: autor: Agata Cygan-Kukla Komentarze 0
poronienie1

Poronienie to dla obydwojga partnerów ogromny cios – na chwilę obecną tracą szansę na zostanie rodzicami. W takiej chwili trudno myśleć o formalnościach. A jednak warto wiedzieć, jakie prawa nam przysługują oraz jakie obowiązki ma wobec nas personel medyczny, by kiedyś nie żałować, że nie dopilnowaliśmy tego, co nam się prawnie należało.

Prawa rodziców po poronieniu

do jasnej i zrozumiałej informacji medycznej

Personel medyczny spotyka się z przypadkami poronienia na co dzień. Kobieta prawdopodobnie doświadcza podobnego nieszczęścia pierwszy raz w życiu (a jeśli kolejny – jest jej tym bardziej trudno). Dlatego też matka, która traci dziecko ma prawo do szacunku, objawiającego się przekazaniem wszelkich informacji na temat tego, co się stało – jak, dlaczego i co dalej.

Wiele kobiet, które doświadczyły poronienia skarży się, że informacje były im przekazywane w okrojonej formie, w sposób niepozwalający na ich właściwe zrozumienie przy jednoczesnym bagatelizowaniu zdarzenia: nic się nie stało; tak bywa; to była bardzo wczesna ciąża.

do wyrażenia zgody na dalsze procedury medyczne

Poronienie pociąga za sobą konieczność wykonania określonych procedur medycznych (jak np. łyżeczkowanie ), które – choć oczywiste i przeprowadzane dla dobra pacjentki, muszą zostać poprzedzone jej świadomą zgodą. Każdy zabieg czy czynność powinna również zostać poprzedzona wyjaśnieniami, czego dotyczy i dlaczego jest konieczna.

do opieki zgodnej ze standardami opieki okołoporodowej

W tym wypadku chodzi m.in. o fakt, że kobieta, która utraciła szansę bycia matką, nie powinna przebywać na sali, w której znajdują się inne ciężarne bądź kobiety, których ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego dziecka. Personel szpitala ma obowiązek zadbać o to, by w czasie przebywania w szpitalu kobieta nie miała stałego kontaktu z takimi pacjentkami. Wszelkie badania, zabiegi i procedury medyczne powinny być wykonywane w intymnej atmosferze.

do uzyskania pomocy psychologicznej

Placówka szpitalna jest zobowiązana do udzielenia rodzicom informacji o możliwości uzyskania dalszej pomocy psychologicznej, a także miejscach i organizacjach, które udzielają wsparcia osobom w podobnej sytuacji.

do zobaczenia ciała dziecka i jego rejestracji w USC

Rodzice mają do tego prawo bez względu na to, w którym tygodniu ciąży nastąpiło poronienie/urodzenie martwe. Lekarz zobowiązany jest wówczas wypełnić dokumenty, na podstawie których można dokonać rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ów dokument nazywa się Kartą martwego urodzenia. Kartę taką może dostarczyć do Urzędu również sam szpital, jednak należy to wcześniej ustalić z placówką.

do wykonania badań genetycznych w celu ustalenia płci dziecka

Jeżeli szpital nie jest w stanie określić płci dziecka, rodzice mogą zdecydować się na badania genetyczne, które to ustalą – koszt takich badań pokrywają samodzielnie. Wyniki są dostępne już po kilku dniach.

Ważne! Płeć dziecka jest konieczna do wystawienia Karty martwego urodzenia.

poronienie2

do pochowania dziecka i zasiłku pogrzebowego

Rodzice mają prawo zdecydować, co się stanie z ciałem dziecka. Mogą go zabrać w celu jego pochowania bądź pozostawić w szpitalu. Wniosek o zasiłek pogrzebowy składa się do ZUS razem z koniecznymi załącznikami. Zasiłek ten wypłacony powinien zostać niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do placówki. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci dziecka.

do urlopu i zasiłku macierzyńskiego

Urlop macierzyński przysługuje kobiecie, jeśli dziecko otrzymało Kartę martwego urodzenia, a tym samym zostanie zarejestrowane w USC. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, ubezpieczona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 8 tygodni po porodzie, nie krócej niż przez 7 dni od dnia zgonu dziecka. W razie śmierci dziecka po upływie 8 tygodni życia, ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu. Wysokość zasiłku wynosi 100% podstawy wymiaru.

do urlopów okolicznościowych

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka w wymiarze dwóch dni przysługuje obojgu rodzicom dziecka. W przypadku matki z zastrzeżeniem, że nie przebywa ona na urlopie macierzyńskim. Urlop okolicznościowy z tytułu zgonu i pogrzebu dziecka w wymiarze dwóch dni przysługuje rodzicom na takich samych zasadach.

Twoja ocena: 12345
Loading...Loading...

Pozostałe artykuły w kategorii: Problemy z płodnością

zobacz wszystkie artykuły w tej kategorii

Nikt jeszcze nie skomentował artykułu. Bądź pierwszy!

Serwis Staraniowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Pomóż nam rozwinąć portal Wyraź opinię, zasugeruj poprawki