Płodność a wartości humanistyczne i etyczne

dodany: autor: Agnieszka Kęsek Komentarze 0
fertility

Starania o dziecko i problematyka płodności oraz niepłodności to nie tylko biologia i medycyna. Pojęcia te obejmują także aspekty psychologiczne, etyczne i społeczne. Kwestia rozrodu dotyczy wszak jednej z najbardziej intymnych sfer życia człowieka. Wiążę się z nią także problematyka zdrowia reprodukcyjnego i prawa reprodukcyjnego.

Ważne pojęcie – zdrowie reprodukcyjne

Zdrowie reprodukcyjne to pojęcie odnoszące się do całokształtu zagadnień związanych z systemem rozrodczym człowieka. Ludzie mogą więc prowadzić bezpieczne, odpowiedzialne i dające satysfakcje życie seksualne. Mają także wolność reprodukcji oraz wolność decydowania o tym, kiedy i jak często chcą mieć dziecko. Zdrowie reprodukcyjne, przyjęte jako standard w państwach demokratycznych obejmuje głównie edukację, profilaktykę i poradnictwo w tym zakresie. Mieści się w tym także zapobieganie oraz leczenie niepłodności.

Prawa reprodukcyjne – prawa człowieka

Z pojęcia zdrowia reprodukcyjnego wynika kolejne – prawa reprodukcyjne. Obejmują one prawa i wolności w tym zakresie ludzkiej działalności. Prawa reprodukcyjne definiuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jako przede wszystkim możliwość swobodnego decydowania o tym kiedy, ile i w jakich odstępach czasowych będziemy mieć dzieci – bez dyskryminacji czy przymusu. Prawa reprodukcyjne gwarantowane są przez międzynarodowe regulacje prawne, jak i włączone zostały do prawa krajowego poszczególnych państw. Zaliczają się do nich m.in. (w zależności od kraju wszystkie lub część):

  • prawo do edukacji seksualnej,
  • brak przymusu w kwestii antykoncepcji, aborcji, obrzezania,
  • prawo do legalnego przerwania ciąży,
  • prawo do stosowania antykoncepcji,
  • prawo do opieki medycznej w kwestii reprodukcji.

Niepłodność to choroba

Jedną z ważniejszych kwestii, jeśli chodzi o zdrowie reprodukcyjne jest stan jemu przeciwny, czyli choroba. Niepłodność została określona jako choroba przez Światową Organizację Zdrowia. Jeśli choroba, to bardzo specyficzna. Przede wszystkim dotyczy najczęściej dwojga ludzi, którzy nie mogą mieć dziecka, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko sfery biologicznej i medycznej, lecz w równym stopniu społecznej i psychologicznej. Zdrowie (również prokreacyjne) to stan, w którym zaburzone zostaje dobre samopoczucie zarówno fizyczne, jak psychiczne czy społeczne. Niepłodność jest więc chorobą. Co więcej, określa się ją jako chorobę społeczną, która dotyka od 12 do 15% każdej populacji.

Etyka leczenia niepłodności

Z leczeniem niepłodności wiąże się wiele kontrowersji natury etycznej. Niektórzy kwestionują nawet, iż jest to choroba, a dziecko zostanie nam dane bądź nie. Światopogląd i wyznawane wartości są tu kluczową kwestią. Diagnozując niepłodność, należy wszak pobrać nasienie, a do tego wymagana jest masturbacja. Jeszcze więcej kontrowersji budzi późniejsze leczenie, w szczególności in vitro. Niestety, metody niebudzące zastrzeżeń moralnych są w przypadku leczenia niepłodności mało skuteczne. Jednak większość wielkich religii zaakceptowało pozaustrojowe zapłodnienie jako metodę leczenia niepłodności. Kościół katolicki pozostał natomiast przeciwny. Tu pojawia się dramat ludzi wierzących i praktykujących. Często stają przed dylematem: dziecko czy wierność zakazom Kościoła. Skąd wziął się ten problem? Otóż chodzi o nieuregulowany status zarodka. Warto przyjrzeć mu się nieco bliżej.

Problem ze statusem zarodka

W naszym kraju przyjęło się twierdzić, powołując się na opinie naukowców, że życie zaczyna się od momentu zapłodnienia, a co za tym idzie zarodek przedimplantacyjny (przed zagnieżdżeniem w błonie śluzowej macicy) ma już pełen status moralny. Tworzy się bowiem nowy, unikatowy genotyp. Przeciwnicy twierdzą, że zarodek przed zagnieżdżeniem nie jest jeszcze nową jednostką, składa się tylko z grupy komórek. Europejski pogląd godzi niejako te dwa sposoby postrzegania. Zarodek przedimplantacyjny owszem, jest nową jednostką i powinien być traktowany z szacunkiem, jednak ma inny status moralny od ukształtowanego płodu i narodzonego człowieka.

Twoja ocena: 12345
Loading...Loading...

Pozostałe artykuły w kategorii: Niepłodność - aspekt emocjonalny

zobacz wszystkie artykuły w tej kategorii

Nikt jeszcze nie skomentował artykułu. Bądź pierwszy!

Serwis Staraniowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Pomóż nam rozwinąć portal Wyraź opinię, zasugeruj poprawki