Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii – czym się zajmuje?

dodany: autor: Agata Cygan-Kukla Komentarze 0
ESHRE_web_3

Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii (w skrócie ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology) to jedna z najważniejszych instytucji zajmujących się płodnością człowieka. Publikuje m.in. rekomendacje oraz zalecenia dotyczące leczenia niepłodności.

Historia i misja

Idea stworzenia ESHRE powstała w Helsinkach, gdzie profesor R.G. Edwards z Cambridge University oraz doktor Jean Cohen z Paryża wraz ze współpracownikowi doszli do wniosku, że istnieje potrzeba stworzenia instytucji prowadzącej badania na polu medycyny reprodukcyjnej. Po kilku spotkaniach ustalono, że pierwszy, inauguracyjny (odtąd już doroczny) zjazd, odbędzie się w Bonn. Miało to miejsce w roku 1985, kiedy to oficjalnie zainaugurowano działalność Stowarzyszenia. W debatach wzięli udział delegaci z całej Europy. Głównym celem Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii jest promowanie zainteresowania oraz zrozumienia dla biologii i medycyny reprodukcyjnej. Towarzystwo czyni to poprzez rozpowszechnianie wyników szeroko zakrojonych badań, udostępnienie ich opinii publicznej, naukowcom, lekarzom i stowarzyszeniom pacjentów. Działa także na rzecz informowania polityków i decydentów z całej Europy. Wszystko to ma na celu promowanie poprawy jakości wiedzy i jej wykorzystywania w praktyce klinicznej p oprzez organizowanie szkoleń i ciągłą medyczną edukację, rozbudowywanie rejestrów danych i wdrażanie innowacyjnych metod leczenia. Ostatecznym celem Towarzystwa jest poprawa bezpieczeństwa i zapewnienia jakości w procedurach klinicznych i laboratoryjnych.

Członkostwo

Członkostwo w Towarzystwie jest otwarte dla wszystkich osób, aktywnych w dziedzinie medycyny reprodukcyjnej i nauki, a więc lekarzy, naukowców, studentów oraz tzw. personelu wsparcia (np. pielęgniarek, położnych, techników laboratoryjnych, doradców, psychologów, pracowników socjalnych itp.). Od chwili swojego startu ESHRE zanotowało znaczny wzrost liczby członków: od 349 do ponad 5000. Członkowie rekrutują się z ponad 110 różnych krajów, z których jednak większość znajduje się w Europie. Można wyróżnić trzy różne kategorie członkostwa: ordinary membership, czyli tzw. członkostwo zwyczajne, które dotyczy osób ze stopniem doktora lub posiadających równorzędne mu osiągnięcia naukowe; student membership, czyli członkostwo obejmujące studentów oraz  paramedical memberhip, które odnosi się do pracowników wsparcia, takich jak np. pielęgniarki, położne, technicy laboratoryjni, doradcy, psychologowie, pracownicy socjalni, certyfikowani embriolodzy kliniczni. Przynależność do Stowarzyszenia obejmuje m.in. posiadanie karty członkowskiej, zmniejszenie opłat rejestracyjnych dla wszystkich rodzajów działalności, regularne aktualizacje i informacje o wszystkich działaniach w formie biuletynów, broszur, ulotek i listów, aktywny udział w działaniach Stowarzyszenia poprzez dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Dyscypliny

Stowarzyszenie jest podzielone na różne grupy, które odzwierciedlają zainteresowania naukowe członków. Każda z nich jest kierowana przez koordynatora, którego zadaniem jest wspieranie działalności naukowej swojej specjalności. Każdy koordynator jest wspomagany przez dwóch posłów i jednego zastępcę. Obecnie istnieje 11 grupy interesu, w tym: Andrologia;  Embriologia; Wczesna ciąża; Endometrioza i Endometrium; Endokrynologia reprodukcyjna; Chirurgia Reprodukcyjna; Etyka i prawo; Psychologia i Doradztwo; Genetyka reprodukcyjna;  Komórki macierzyste oraz Bezpieczeństwo i jakość w sztuce.

Twoja ocena: 12345
Loading...Loading...

Pozostałe artykuły w kategorii: Niepłodność

zobacz wszystkie artykuły w tej kategorii

Nikt jeszcze nie skomentował artykułu. Bądź pierwszy!

Serwis Staraniowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Pomóż nam rozwinąć portal Wyraź opinię, zasugeruj poprawki