Emigracja – jakie mamy udogodnienia dla rodzin u sąsiadów?

dodany: autor: Agata Cygan-Kukla Komentarze 0
flagi

Utarło się przekonanie, że za granicą rodziny z dziećmi mogą liczyć na znacznie więcej udogodnień niż my, że nasze świadczenia na tle ich przywilejów prezentują się śmiesznie. Sprawdzamy więc, co rzeczywiście przysługuje rodzinom poza granicami naszego kraju.

Przedstawiamy kilka krajów, oferujących rodzinom bogate zaplecze socjalne:

Francja

Francja znana jest jako jeden z najbardziej przyjaznych rodzinie krajów. Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje osobie mieszkającej we Francji i sprawującej opiekę nad przynajmniej jednym dzieckiem, przy czym niektóre z nich są zależne od sytuacji finansowej rodziny. Tzw. dodatek (we Francji allocations familiales) przysługuje każdej rodzinie mającej pobyt stały na drugie i kolejne dziecko, a jego wysokość jest zależna od liczby dzieci i wspomnianej już sytuacji finansowej. Wypłacany jest do 20. (w niektórych przypadkach 21.) roku życia dziecka. W przypadku dwójki dzieci wynosi 130 euro, w przypadku trójki – 296 euro, a za każde kolejne dziecko – 160 euro. Rodzinom mającym trójkę dzieci w wieku 3 – 21 lat przysługuje tzw. complément familial (od 169 euro, w zależności od sytuacji materialnej) oraz dodatki na opiekę dzienną i szkolną. Tzw. allocation forfaitaire (zryczałtowany zasiłek) należy się w przypadku, gdy przy minimum trójce dzieci jedno z nich osiągnie próg 20 lat (82,19 euro miesięcznie). Francuskie becikowe (czyli Prime a la naissance) to świadczenie jednorazowe, wypłacane kobiecie będącej w 7. miesiącu ciąży i wynosi ono około 927 euro. Istnieje także zasiłek na dziecko do lat trzech (allocation de base), który wynosi ok 185 euro miesięcznie (by go otrzymać nie można przekroczyć określonych progów dochodowych). Francuscy rodzice mogą także liczyć na zasiłek szkolny – wypłacany raz w roku, w sierpniu na dzieci w wieku szkolnym (od 6 do 18 lat), przy czym warunkiem jego otrzymania znów jest zmieszczenie się w określonych ramach finansowych. Jak można się domyślić, to tylko niektóre ze świadczeń, którymi mogą się cieszyć francuskie rodziny.

Szwecja

Szwecja to kolejny europejski kraj znany z wysokich świadczeń rodzinnych. Zasiłek na dziecko przysługuje każdej rodzinie w wysokości 1 050 SEK (ok 110 euro) miesięcznie na jedno dziecko. W przypadku większej liczby dzieci przysługuje dodatkowa kwota w wysokości 150 SEK (ok 16 euro). Dla rodziców osiągających niewielkie lub zerowe dochody przysługuje wsparcie w postaci zasiłku w kwocie 180 SEK za każdy dzień (czyli ok 19 euro). Dodatek ten może być wypłacany aż do ukończenia przez dziecko 8 lat. Na dodatkowe bonusy mogą liczyć rodziny wielodzietne, ale – co ciekawe – rodzina wielodzietna w Szwecji to taka, która liczy co najmniej – dwoje, nie troje dzieci, jak u nas. Szwecja zapewnia również wsparcie finansowe dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, zapewniając dodatki alimentacyjne. Takie świadczenie przysługuje w przypadku braku wspólnego zamieszkiwania rodziców dziecka, a jego maksymalna kwota to 1273 SEK (ok 135 euro) na jedno dziecko miesięcznie. Rodzicom, których dochód jest niższy niż wyznaczony limit przysługuje prawo do starania się o dodatek mieszkaniowy. Warto też zwrócić uwagę na ustawę, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. – w jej ramach wszystkie dzieci poniżej 18 roku życia mieszkające w Szwecji objęte są całkowicie bezpłatnym dostępem do leków. Także bezpłatna edukacja jest w tym kraju rozumiana nieco inaczej niż u nas  – uczniowie mogą korzystać z darmowych podręczników oraz bezpłatnych posiłków w godzinach południowych.

Niemcy

Podstawowym świadczeniem dla rodzin w Niemczech jest tzw. Kindergeld. Do tej pory było tak, że pieniądze przysługiwały pracującym rodzicom bez względu na zarobki czy fakt zamieszkania z dzieckiem.  By ubiegać się o świadczenie rodzic musiał jedynie podlegać pod tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy (możliwy do osiągnięcia po przepracowaniu w Niemczech 183 dni, czyli pół roku). Na dwoje pierwszych dzieci można obecnie dostać 192 euro miesięcznie, na trzecie 198 euro, a na kolejne 223 euro – do momentu ukończenia przez dziecko 25. roku życia (o ile dziecko kontynuowało naukę i pozostawało na utrzymaniu rodziców). W bieżącym roku pojawiły się informacje dotyczące możliwej zmiany zasad pobierania tego zasiłku – a dokładnie zredukowania wysokości wsparcia finansowego dla tych rodziców, których dzieci nie mieszkają w Niemczech (a podobno największą grupę beneficjentów Kindergeld stanowią Polacy). Jak na razie – na szczęście dla naszych rodaków – zmiana ta została zablokowana. Elterngeld to z kolei zasiłek dla świeżo upieczonych rodziców. Pieniądze z tytułu opieki nad nowo narodzonym dzieckiem należą nam się jeśli jedno z rodziców ma stałe miejsce zamieszkania w Niemczech, dziecko żyje w gospodarstwie domowym osoby wnioskującej, a także wtedy, gdy wnioskujący sprawuje opiekę nad dzieckiem bądź nie pracuje zawodowo/pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Wysokość świadczenia nie jest identyczna dla wszystkich – zależy od wysokości pensji pobieranej przed podjęciem urlopu rodzicielskiego. Obecnie wynosi ono między 300 a 1800 euro i jest wypłacane przez okres roku. Co ważne, ta minimalna kwota przysługuje także osobom, które przed urodzeniem dziecka nie pracowały lub pracowały, ale w innym kraju. To tylko podstawowe udogodnienia – tym, którzy zarabiają mniej przysługują dodatkowe. Rodzicom o niskich dochodach należy się m.in. dodatek na dziecko, pieniądze na wydatki związane z edukacją czy dofinansowanie szkolnych obiadów.

Wielka Brytania

Rodzice, którzy pracują w Wielkiej Brytanii (bądź są zarejestrowani jako szukający pracy na Wyspach), mogą starać się o zasiłek zwany Child Benefit. Warunkiem jego otrzymania – oprócz powyższego – jest zarejestrowanie się w Home Office (osoby samozatrudniające się nie muszą się rejestrować), posiadanie National Insurance Number, posiadanie konta w banku, wiek dziecka – do 20. roku życia oraz kształcenie się dziecka w systemie dziennym, przy czym nie ma znaczenia, czy jest to placówka publiczna czy prywatna (w przeciwnym razie do 16. roku życia). Co ciekawe – zasiłek przysługuje także w sytuacji, kiedy nasze dzieci mieszkają poza Wielką Brytanią, np. w Polsce, chodzi jedynie o fakt, czy osobiście je utrzymujemy. Ważne, że udogodnienie należy nam się bez względu na to, ile zarabiamy. Obecnie kwota zasiłku wynosi 20,70 £ tygodniowo na pierwsze dziecko oraz 13,70 £ na każde kolejne. Inne udogodnienie to Child Tax Credit – zasiłek, który oferuje rodzinom Brytyjski Rząd, a do którego uprawnione są osoby, posiadające przynajmniej jedno dziecko w gospodarstwie domowym. Przysługuje tylko tym, którzy posiadają legalną pracę i przynajmniej rok wcześniej zarejestrowały się w Home Office. Tutaj wysokość zasiłku jest zależna od kilku czynników, a są to m.in.: liczba dzieci zamieszkujących w gospodarstwie domowym, wiek pracownika, wymiar czasu pracy, wysokość dochodów czy ewentualna niepełnosprawność podopiecznego. Tak jak w przypadku Niemiec, to tylko podstawowe udogodnienia – ci, którzy zarabiają mniej bądź mają problemy ze znalezieniem pracy przysługują dodatkowe – każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. To m.in. takie formy pomocy, jak dofinansowanie posiłków, komunikacji szkolnej, ubrań, opłat za mieszkanie. Co więcej – dzieci i kobiety w ciąży mogą liczyć na bezpłatną opiekę stomatologiczną oraz refundację leków.

Twoja ocena: 12345
Loading...Loading...

Pozostałe artykuły w kategorii: ABC płodności

zobacz wszystkie artykuły w tej kategorii

Nikt jeszcze nie skomentował artykułu. Bądź pierwszy!

Serwis Staraniowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Pomóż nam rozwinąć portal Wyraź opinię, zasugeruj poprawki