Badania prenatalne – co mówi prawo?

dodany: autor: Agnieszka Leśniak Komentarze 0
badania prenatalne 1

Po niedawnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zakazu aborcji w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu, powstało wiele pytań o przyszłość badań prenatalnych. Czy także zostaną wobec tego zakazane? A może nie będzie już sensu ich wykonywać? Sprawdzamy, co na ich temat mówi prawo i rozwiewamy wątpliwości!

Badania prenatalne, czyli…

Badania prenatalne dają możliwość uzyskania bardziej szczegółowych informacji o stanie zdrowia i rozwoju dziecka. Badania te dzielą się na przesiewowe (nieinwazyjne) oraz diagnostyczne (inwazyjne). Do pierwszej grupy zaliczają się m.in.:

  • USG
  • Echo serca płodu
  • Test podwójny oraz potrójny
  • Test Harmony
  • Test NIFTY

Z kolei badania inwazyjne to biopsja trofoblastu, amniopunkcja i kordocenteza.

Co mówi prawo?

Co najważniejsze, do badań prenatalnych ma prawo każda kobieta. Określa to obowiązująca Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993. Stanowi ona jasno że:

Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są zobowiązane zapewnić swobodny dostęp do informacji i badań prenatalnych, szczególnie wtedy, gdy istnieje podwyższone ryzyko bądź podejrzenie wystąpienia wady genetycznej lub rozwojowej płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu.

Każda kobieta ma także prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia płodu. Lekarz nie może, zgodnie z prawem, niczego przed nią zataić. Jest to gwarantowane prawami pacjenta – to m.in. prawo do informacji o stanie zdrowia. Wlicza się w to także prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka, które nie funkcjonuje jeszcze poza organizmem kobiety.

Nie ma więc, z prawnego punktu widzenia, powodów do odmawiania badań prenatalnych kobiecie, a także zatajania przed nią stanu płodu. Nieskierowanie na odpowiednie badania lub zatajenie informacji klasyfikowane są jako błąd lekarski.

badania prenatalne2

Co z klauzulą sumienia?

Lekarze również mogą mieć różne światopoglądy i niejeden raz nagłaśniana była sprawa, kiedy kobieta albo nie uzyskała skierowania na konieczne badania prenatalne, albo też zatajono przed nią pewne informacje. Takie sytuacje, bez względu na przekonania lekarza, nie mogą mieć miejsca. Jeśli obowiązek lekarski jest z nimi w konflikcie, taki lekarz powinien wskazać inne możliwości uzyskania skierowania na badania czy informacji – u innego specjalisty lub w innej placówce medycznej. Powinny być to wskazania konkretne.

O klauzuli sumienia mówi ustawa o zawodzie lekarza, a konkretnie art. 39:

Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia
u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

Co ważne, mimo wszystko lekarz jest bezwzględnie zobowiązany do udzielenia pomocy medycznej w sytuacji, kiedy powstrzymanie się od tego mogłoby stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

badania prenatalne 3

Czy badania prenatalne są etyczne?

Z etycznego punktu widzenia badania prenatalne mają charakter neutralny – dopiero cel badania i to, co dana osoba ma zamiar zrobić z uzyskanymi informacjami może być kwestią etyczną czy moralną. Badania same w sobie służą jedynie zyskaniu konkretnej wiedzy i informacji o stanie dziecka.

Nieprawdą jest, że rodzice przeprowadzają ja tylko po to, by usunąć dziecko z wadami. W sytuacji bowiem, kiedy kobieta ma urodzić dziecko, na przykład, z zespołem Downa, diagnoza daje możliwość przygotowania się, psychicznego, a także praktycznego, do narodzin chorego maluszka. Warto też pamiętać o jednej ważnej rzeczy – badania prenatalne służą też ratowaniu dzieci ! Rozważania o zakazywaniu badań prenatalnych czy też bezsensowności ich przeprowadzania są więc za daleko posunięte.

Zobacz też: Co orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji oznacza w praktyce?

Twoja ocena: 12345
Loading...Loading...

Pozostałe artykuły w kategorii: ABC płodności

zobacz wszystkie artykuły w tej kategorii

Nikt jeszcze nie skomentował artykułu. Bądź pierwszy!

Serwis Staraniowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Pomóż nam rozwinąć portal Wyraź opinię, zasugeruj poprawki