Adopcja z zagranicy

dodany: autor: Paulina Wójtowicz Komentarze 0
6487228945_903036dcc3_z

Adopcja zagraniczna jest coraz bardziej popularna. Na całym świecie organizowane są akcje, wspierające inicjatywę przysposobienia międzynarodowego, które ma na celu nie tylko spełnienie marzenia o rodzicielstwie, ale przede wszystkim ofiarowanie dzieciom z dalekich, nękanych biedą, klęskami żywiołowymi i chorobami cywilizacyjnymi krajów tego, czego najbardziej potrzebują – miłości, rodziny i własnego domu. Jak wygląda procedura adopcji z zagranicy?

Od czego zacząć?

Przygotowania do adopcji dziecka z zagranicy w pierwszym etapie procedury niewiele różnią się od przysposobienia krajowego. Pary zdecydowane na przyjęcie pod swój dach dziecka z innym niż polskie obywatelstwem muszą zgłosić się do lokalnego ośrodka adopcyjnego, w którym zostaną zaznajomieni z aktualną sytuacją prawną i przebiegiem procedury. W zakres podstawowych przygotowań wchodzi – tak jak w przypadku tradycyjnej adopcji – m.in. wywiad środowiskowy oraz badania psychologiczne przyszłych rodziców. Niezbędne jest także zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji. W adopcyjnym dossier nie może zabraknąć:

 • wniosku potencjalnych rodziców, skierowanego do organu centralnego państwa pochodzenia dziecka o adopcję dziecka, który powinien zawierać podanie o wpis na listę rodzin oczekujących,
 • poświadczenia obywatelstwa,
 • odpisów aktów urodzenia oraz aktu zawarcia związku małżeńskiego wnioskodawców,
 • aktualnego oświadczenia o niekaralności, pobranego z Krajowego Rejestru Karnego;
 • zaświadczenia o zarobkach;
 • pełnej dokumentacji medycznej, potwierdzającej brak przeciwwskazań do przysposobienia dziecka;
 • raportu z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez lokalny ośrodek adopcyjny;
 • zgody polskiego organu centralnego na dalsze postępowanie oraz na przywiezienie dziecka do kraju, wystawionej imiennie na wnioskodawców.

Wszystkie te dokumenty trafiają do jednego z wyznaczonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ośrodków, zajmujących się adopcją międzynarodową (dane poniżej), a docelowo do Departamentu Polityki Rodzinnej w MPiPS, który pełni funkcję polskiego organu centralnego ds. adopcji zagranicznych.

Przed rozpoczęciem procedury, warto zasięgnąć informacji dotyczących wymagań, jakie stawiane są rodzicom adopcyjnym przez kraj pochodzenia przysposabianego dziecka. Oprócz skompletowania dokumentacji w języku urzędowym danego państwa (konieczne będzie w tym wypadku skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego!), istotne mogą okazać się informacje o stażu małżeńskim kandydatów na rodziców, wysokości ich zarobków oraz szczegółowym stanie zdrowia.

Przebieg adopcji

Jeżeli wszystkie wymogi formalne zostaną spełnione, a komisje działające w obrębie centralnych ośrodków adopcyjnych wydadzą pozytywną opinię i zakwalifikują tym samym rodzinę do adopcji zagranicznej, rozpocznie się procedura poszukiwania dla wnioskodawców przysposabianego dziecka. Na tym etapie przyszli rodzice muszą uzbroić się w cierpliwość – sprawami formalnymi zajmuje się licencjowany ośrodek adopcyjny w kraju poprzez kontakt z podobną organizacją, działającą w państwie, z którego pochodzi przysposabiane dziecko. Tam sporządzana jest opinia na temat zasadności adopcji międzynarodowej, przede wszystkim zaś określa, czy przysposobienie to leży w interesie dziecka i czy na drodze adopcji nie stoją względy etniczne, kulturowe bądź religijne. Do pracowników ośrodka należy także szczegółowa analiza kart informacyjnych dzieci z danego kraju, które otrzymały kwalifikację do adopcji międzynarodowej, i porównanie ich z wnioskami par, starających się o przysposobienie. Znalezienie odpowiednich kandydatów na rodziców i wyrażenie przez wnioskodawców chęci do poznania dziecka, pociąga za sobą zainicjowanie bezpośredniego spotkania rodziny z dzieckiem na terenie kraju, w którym ono przebywa. Jeżeli kandydaci na rodziców zdecydują się na adoptowanie dziecka, czeka ich złożenie wniosku o przysposobienie oraz zdobycie zgody na spędzenie z dzieckiem więcej czasu (zwykle kilka tygodni), w którym będą mogli bliżej się z nim poznać. Procedura adopcyjna odbywa się zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym przebywa dziecko.

Podstawa prawna

Przysposobienie dziecka z zagranicy, tak jak adopcja w obrębie kraju, normowane jest przepisami prawa – i to zarówno polskiego, jak i międzynarodowego. Dokumentami, z którymi warto się w tym zakresie zapoznać są:

 • Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59, z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U.  Nr 149, poz. 887, z  późn.  zm.),
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30 stycznia 2012 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi   (M.P. z dn. 9 lutego 2012 roku,  poz. 44),
 • tzw. konwencja haska, czyli Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przyspo-sobienia międzynarodowego podpisana w Hadze 29 maja 1993 (w Polsce ratyfikowana 1 października 1995).

Kluczową sprawą jest istnienie umowy bilateralnej między państwem, z którego pochodzą potencjalni rodzice a krajem, którego obywatelstwo posiada przysposabiane dziecko. Polska na dzień dzisiejszy nie ma podpisanego takiego aktu prawnego z krajami afrykańskimi i azjatyckimi, niemożliwe jest więc adoptowanie dziecka z tych regionów (i odwrotnie – polskie dzieci nie mogą zostać przysposobione przez obywateli krajów Afryki i Azji). Informacje na temat zasięgu adopcji międzynarodowej można uzyskać we wszystkich trzech ośrodkach, zajmujących się pośrednictwem w procedurze przysposobienia z zagranicy, wyznaczonych do tego celu przez Ministra Polityki Społecznej. Są to:

 • Krajowy Ośrodek Adopcyjny TPD, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00- 0325 Warszawa,
 • Publiczny Ośrodek Adopcyjny, ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa,
 • Katolicki Ośrodek Adopcyjny, ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa.
Średnia ocena: 12345 3,40/5 (głosów: 5).
Loading...Loading...

Pozostałe artykuły w kategorii: Niepłodność

zobacz wszystkie artykuły w tej kategorii

Nikt jeszcze nie skomentował artykułu. Bądź pierwszy!

Serwis Staraniowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Pomóż nam rozwinąć portal Wyraź opinię, zasugeruj poprawki