Adopcja po polsku – jakie czekają was problemy?

dodany: autor: Agata Cygan-Kukla Komentarze 5
parents

Istnieje szereg warunków, jakie spełnić musi para starająca się o adopcję dziecka. Warto wiedzieć, co kryje się pod owymi ogólnymi hasłami, aby zawczasu przygotować się na ewentualne trudności, jakie mogą się pojawić w toku procedury adopcyjnej. Jak się okazuje, wiele z tych warunków nie spełniają nawet pary, które spodziewają się własnego potomka…

Aby zostać rodzicem

Podstawowy zestaw wymagań, jakie spełnić musi para ubiegająca się o adopcję to:

 •   pozostawanie w związku małżeńskim,
 •  stałe zamieszkiwanie na terytorium RP,
 •  odpowiednie warunki mieszkaniowe,
 •  stałe źródło utrzymania,
 •  pełnoletniość, pełnia praw cywilnych i obywatelskich,
 •  brak ograniczeń we  władzy rodzicielskiej,
 •  brak stwierdzenia choroby uniemożliwiającej właściwą opiekę nad dzieckiem (fizycznej lub psychicznej),
 •  brak stwierdzenia uzależnienia,
 •  rękojmia właściwego wywiązywania się z powierzonych obowiązków,
 •  wartościowe motywy adopcji,
 •  jednomyślność w podjęciu decyzji.

Warto jednak mieć na uwadze, że każdy ośrodek adopcyjny może stworzyć własne dodatkowe kryteria ubiegania się o adopcję, dlatego też nie można powyższej listy traktować jako ostatecznej i kompletnej.

Para to nie rodzina

Pierwszym warunkiem, jaki spełniać musi para starająca się o przysposobienia dziecka, to pozostawanie w formalnym związku małżeńskim. Jeżeli wasz związek nie jest udokumentowany w kościele bądź w urzędzie – niestety nie macie możliwości ubiegać się o adopcję. To, czy posiadacie własne dzieci, czy też wychowanek ośrodka ma być waszym pierwszym dzieckiem, nie stanowi większego znaczenia. Co więcej, o adopcję ubiegać się mogą także osoby samotne, a ich stan cywilny nie podlega ocenie ośrodka (np. samotna kobieta, wdowa, rozwodnik czy rozwódka). A jednak wspólnej adopcji mogą dokonać tylko małżonkowie. Osoby pozostające jedynie w związku partnerskim nie mają w świetle prawa takiej zdolności. Dodatkowo, nie jest też możliwe przysposobienie dziecka przez jednego z małżonków, o ile drugi nie wyrazi na to zgody (wyjątek stanowi sytuacja, kiedy drugi małżonek nie ma zdolności do czynności prawnych).

Różnica wieku

Mimo że  nie jest ściśle określona, także i ona może okazać się problemem. Zgodnie z przepisami, pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym powinna zachodzić „odpowiednia różnica wieku”. Co to oznacza w praktyce? Trudno stwierdzić jednoznacznie, bowiem to sąd każdorazowo rozstrzyga o tym, czy w danym przypadku różnica jest „odpowiednia”. Zwyczajowo przyjmuje się, że nie powinna ona przekraczać 40 lat. Takie ograniczenie ma z założenia zapobiegać sytuacjom, kiedy rodzice z uwagi na zaawansowany wiek, nie są w stanie dobrze sprawować opieki nad dzieckiem.

Odpowiednie warunki

Para starająca się o dziecko musi posiadać nie tylko stałe źródło utrzymania, ale także wystarczające warunki mieszkaniowe. Oczywiście w każdym przypadku sytuacja materialna kandydatów jest rozpatrywana indywidualnie. Prawo nie określa jednej kwoty dochodów, której osiągnięcie jest konieczne do ubiegania się o adopcję. Nie wskazuje także liczby pokoi, które musi posiadać para, aby być w stanie zapewnić dziecku godne warunki mieszkaniowe. Jednak zamieszkiwanie w kawalerce czy nagła utrata pracy przez jednego z kandydatów na rodziców może być czynnikiem wstrzymującym procedurę adopcyjną.

Stan zdrowia

Brak stwierdzenia choroby uniemożliwiającej właściwą opiekę nad dzieckiem to nie tylko wykluczenie chorób psychicznych. Jeśli np. jeden z małżonków jest w trakcie chemioterapii, bez względu na rokowania pacjenta, procedura nie może toczyć się zwykłym trybem.  Jeśli jednak pacjent pomyślnie przeszedł leczenie, mimo pozostawania pod kontrolą lekarską, ma oczywiście szansę na adopcję. Warto zauważyć, że niepełnosprawność nie dyskwalifikuje kandydatów, bowiem  wszystko jest uzależnione od stopnia niesprawności. Najważniejsze jest, czy ograniczenie to nie uniemożliwia „właściwej opieki nad dzieckiem”. Kandydatów dyskwalifikuje jednak upośledzenie umysłowe.

Kwalifikacje osobiste

Ośrodek adopcyjny sprawdza także kwalifikacje osobiste kandydatów na rodziców. Mimo że pod hasłem tym kryć się może naprawdę wiele, nieco światła na to zagadnienie rzuca artykuł Europejskiej konwencji o przysposobieniu dzieci (Polska jest stroną owej konwencji). To m.in. osobowość przysposabiających, motywy wystąpienia o przysposobienie czy też przekonania religijne. Celem pracowników ośrodka jest m.in. stwierdzenie, czy adopcja nie jest dla kandydatów jedynie chwilową zachcianką bądź próbą ratowania związku.

Warunki dodatkowe

Jak już zostało wspomniane, każdy ośrodek adopcyjny ma prawo stworzyć dodatkowe kryteria ubiegania się o adopcję. Wśród takich warunków możemy znaleźć np.

 •  niekaralność,
 •  długość trwania związku małżeńskiego,
 •  różnicę wieku pomiędzy małżonkami,
 •  różnicę wieku pomiędzy dzieckiem a rodzicami (nawet minimalną),
 •  zaświadczenie o bezpłodności,
 •  opinię proboszcza parafii (w przypadku ośrodków katolickich).
Średnia ocena: 12345 4,00/5 (głosów: 1).
Loading...Loading...

Pozostałe artykuły w kategorii: Niepłodność

zobacz wszystkie artykuły w tej kategorii

Serwis Staraniowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Pomóż nam rozwinąć portal Wyraź opinię, zasugeruj poprawki