Adopcja a choroby psychiczne w rodzinie

dodany: autor: Agata Cygan-Kukla Komentarze 0
unnamed

Formalności związane z adopcją to jeden z tych czynników, które niejednokrotnie odstraszają pary i powodują odsunięcie w czasie decyzji o zastępczym rodzicielstwie. Tymczasem procedura adopcyjna, mimo że często długa i męcząca, ma także swoje dobre strony. Przyszłym rodzicom pozwala lepiej przygotować się do nowej roli i poznać swego przyszłego potomka, zaś pracownikom ośrodka adopcyjnego – dobrze poznać rodzinę, której powierzą swojego wychowanka.

Najtrudniejszy pierwszy krok

Mimo, że przyszli rodzice w toku postępowania adopcyjnego niejednokrotnie zwątpią w  zasadność owego starego porzekadła, w przypadku adopcji okazuje się ono prawdziwe. Niewątpliwie cała procedura adopcyjna jest procesem długotrwałym, żmudnym i wymaga olbrzymiej cierpliwości oraz wytrwałości partnerów. Jednak już sam fakt, że zdecydowali się na podjęcie tej ważnej decyzji o wzięciu odpowiedzialności za życie obcej  zupełnie osoby, jest dowodem na siłę ich charakteru, zdecydowanie i determinację. Po postawieniu owego najważniejszego kroku w stronę rodzicielstwa, kolejnym jest udanie się do najbliższego ośrodka adopcyjnego i umówienie się na wstępną rozmowę informacyjną. Tam pracownik ośrodka udziela informacji o wszystkich warunkach, które musi spełnić para oraz o dokumentach, jakie będzie musiała skompletować.

Warunki ubiegania się o adopcję

Jakie to warunki? Podstawowy zestaw wymagań, które spełnić musi para to:

 • pozostawanie w związku małżeńskim,
 • stałe zamieszkiwanie na terytorium RP,
 • odpowiednie warunki mieszkaniowe,
 • stałe źródło utrzymania,
 • pełnoletniość, pełnia praw cywilnych i obywatelskich,
 • brak ograniczeń we  władzy rodzicielskiej,
 • brak stwierdzenia choroby uniemożliwiającej właściwą opiekę nad dzieckiem (fizycznej lub psychicznej),
 • brak stwierdzenia uzależnienia,
 • rękojmia właściwego wywiązywania się z powierzonych obowiązków,
 • wartościowe motywy adopcji ,
 • jednomyślność w podjęciu decyzji.

Wszelkie tego typu dane wymagają oczywiście potwierdzenia w stosownych dokumentach (a więc odpis aktu małżeństwa, zaświadczenie o wysokości zarobków, opinia z zakładów pracy, zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych, zaświadczenia o braku chorób psychicznych z poradni zdrowia psychicznego, zaświadczenia o braku uzależnienia z poradni odwykowej). Warto jednak zauważyć, że każdy ośrodek adopcyjny wypracowuje własne warunki adopcji oraz indywidualne zasady współpracy z kandydatami na rodziców, z tego też względu mogą pojawić się pewne dodatkowe warunki, ograniczające zdolność adopcyjną pary. Jakie to warunki? Wszelkie tego typu „kryteria dodatkowe” są zwykle dostępne na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Wśród nich można spotkać:

 • niekaralność,
 • długość trwania związku małżeńskiego,
 • różnica wieku pomiędzy małżonkami,
 • różnica wieku pomiędzy dzieckiem a rodzicami,
 • zaświadczenie o bezpłodności,
 • opinia proboszcza parafii (w przypadku ośrodków katolickich).

Kolejny etap procedury polega na spotkaniu z psychologiem oraz przeprowadzeniu badań, mających na celu określenie charakteru i osobowości potencjalnych rodziców, zaś po tym następuje tzw. wywiad środowiskowy (wizyta w miejscu zamieszkania). Jeżeli etapy te przebiegną pomyślnie,  kandydaci biorą udział w szkoleniach, których celem jest przekazanie im wiedzy o podstawowych problemach rozwojowych i emocjonalnych porzuconych dzieci. Organizowane są także spotkania z innymi rodzinami, które już adoptowały dziecko i chętnie dzielą  się własnymi doświadczeniami w tej dziedzinie.

Choroby psychiczne kandydatów na rodziców

Jednym z warunków ubiegania się o adopcję jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego zdrowie fizyczne i psychiczne kandydatów na rodziców. Celem tego jest wykluczenie osób, które w istocie nie mają możliwości sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem. To naturalne, że ośrodki adopcyjne sprawdzają kandydatów pod tym kątem, bowiem najważniejszym ich zadaniem jest  znalezienie dla dziecka pozbawionego opieki rodziców jak najkorzystniejszego środowiska rodzinnego. O ile choroby fizyczne są w tym względzie łatwiejsze do oceny (kandydaci są w stanie wykazać, że posiadana choroba lub dysfunkcja nie będzie ograniczać ich możliwości opieki nad dzieckiem, co oczywiście musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem), o tyle choroby psychiczne sprawiają nieco większą trudność.  Często mają bardzo indywidualny przebieg, rokowania także są zależne od danej osoby i jej organizmu. Mimo tego, że nie wszystkie zaburzenia psychiczne uniemożliwiają opiekę nad dzieckiem, ich stwierdzenie jest poważnym ograniczeniem i czynnikiem wykluczającym starania o adopcję. Gwarancja, że rodzina, w której występują takie problemy jak np. psychozy, nerwice, uzależnienia, stworzy dziecku stabilny emocjonalnie dom, nie jest wtedy możliwa.

Choroby psychiczne w rodzinie

Podczas wspomnianego wyżej wywiadu środowiskowego, pracownik sprawdza jakość warunków bytowych starających się o dziecko osób oraz zapoznaje się z resztą rodziny. Zdarzyć się może, że w rodzinie pary znajduje się osoba, zmagająca się z chorobą psychiczną, nie jest to jednak warunkiem wykluczającym adopcję (brak tego typu ograniczenia w podstawowym zestawie kryteriów wstępnych), jednak – jak już zostało powiedziane – każdy ośrodek może samodzielnie zdefiniować „zdolność adopcyjną” kandydatów, więc postawienie takiego warunku teoretycznie nie jest wykluczone. Ponadto, celem wywiadu środowiskowego jest stwierdzenie, czy w domu pary dziecko będzie miało zapewnione wystarczające warunki bytowe oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Jeżeli przykładowo para zamieszkuje z osobą chorą psychicznie (np. siostrą, bratem), pracownik ocenia w jakim stopniu choroba członka rodziny może mieć wpływ na dziecko (z uwagi na to, że niektóre choroby psychiczne w żadnym stopniu nie ograniczają bezpieczeństwa pozostałych członków rodziny, zaś inne mogą stanowić zagrożenie dla bliskich, np. niekontrolowane zachowania chorego). Jeżeli ocena komisji kwalifikacyjnej wypadnie pozytywnie, wówczas para otrzymuje możliwość dalszego uczestniczenia w procedurze adopcyjnej.

Średnia ocena: 12345 5,00/5 (głosów: 1).
Loading...Loading...

Pozostałe artykuły w kategorii: Niepłodność - aspekt emocjonalny

zobacz wszystkie artykuły w tej kategorii

Nikt jeszcze nie skomentował artykułu. Bądź pierwszy!

Serwis Staraniowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Pomóż nam rozwinąć portal Wyraź opinię, zasugeruj poprawki